Проекти

„Укрепване на капацитета на КНСБ за борба с най-тежките форми на детски труд”

Продължителност: 6 месеца

Период:  юни 2005 г. – януари 2006 г.

Финансираща организация: Международна организация на труда (МОТ) – Международна програма за елиминиране на детския труд (IPEC), проект PROTECT CEE

Основни дейности и резултати от проекта:

Превод и публикация на книжката „Синдикатите и детския труд” – Коментари и синдикални действия по конвенция N 182, издадена и разработена от Бюрото за работнически дейности на Международното бюро на труда

Провеждане на кръгла маса на тема „Разработване на синдикални стратегии за борба и превенция на най-тежките форми на детски труд в България” с участие на представители на централата на КНСБ, браншовите структури на КНСБ и представители на Международното бюро по труда – Международна програма за премахване на детския труд.

Провеждане на национална конференция под надслов „Участие на синдикатите в борбата срещу детския труд” с представители от централата на КНСБ, регионалните структури на КНСБ, ИССИ, Регионални инспекции по труда, Международното бюро по труда, журналисти, представители на НПО и гражданското общество и др.