Курсове за придобиване на ключови компетентности

 • Предприемачество
 • Водене на преговори
 • Водене на делова кореспонденция
 • Лидерство
 • Умения за работа в екип
 • Работа в мрежа
 • Работа в интеркултурна среда
 • Управление на промяната
 • Управление на стреса
 • Управление на конфликти
 • Управление на риска
 • Управление на време
 • Европейска интеграция и структурите на ЕС
 • Глобализация
 • Компютърно обучениe