Синдикални обучения

 • Изменения в трудовото законодателство
 • Изменения в осигурително законодателство
 • Изменения в социално законодателство
 • Данъчно и финансово законодателство
 • Европейско трудово и социално законодателство
 • Допълнително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване
 • Икономика и пазар на труда
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Индустриални отношения
 • Мотивация за синдикално членство
 • Техники за водене на преговори и КТД
 • Разрешаване на конфликти на национално, браншово и регионално равнище
 • Организиране на стачни и протестни действия
 • История на синдикализма
 • Електронен синдикат
 • Английски език за синдикалисти
 • Социален инженеринг
 • Комуникация и протокол
 • Публично говорене, работа с медии, организиране на публични събития
 • Активни методи за преподаване (moderation skills and interactive event design)
 • Разработване и управление на проекти
 • Проектен бюджет и отчитане на проект
 • Ролята на младите хора за развитието на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности в България
 • Организационни структури, култура и поведение
 • Иновативно и креативно мислене