Workers`education and training college

LLP-LdV-TOI-2009-164.603

Многостранни проекти Трансфер на иновации

Програма за учене през целия живот - ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

1 октомври 2009 г. – 30 септември 2011 г.

 

Основна цел: Разработване на мултимедиен инструмент за оценка на базови умения и компетентности на пазара на труда

Целеви групи: търсещи работа, хора с ниско ниво на квалификация. По принцип всеки, който желае да направи оценка и да работи върху развитието на своите ключови компетентности, може да използва тестовия инструмент на AWICO. Инструментът е насочен обаче специално към хората, които нямат завършено образование или са го завършили отдавна.

Целта на AWICO е да подобри пригодността на тези хора за пазара на труда. Поради тази причина инструментът е интересен най-вече за хора, които търсят работа или са в етап на професионално ориентиране.

AWICO е съгласуван с Европейската квалификационна рамка (EFQ). Инструментът се намира на ниво 2 и 3 от EFQ.

 

    Партньори:

  • Асоциация „Обучение на възрастни Лихтенщайн”, Вадуц (Координатор на проекта)

  • Гоуър Колидж, Суонсий, Уелс

  • Швейцарско дружество за допълнителна квалификация, Цюрих

  • Университет „Зигмунд Фройд”, Виена,Австрия

  • Колеж за работническо обучение, София
  •  

За повече информация:

www.awico.li