Training

Обучение с ваучери


Сдружение „Колеж за работническо обучение” е лицензиран доставчик на обучения с ваучери към Агенция по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и отново има възможност да предостави обучения по ключови компетентности и професионална квалификация по професии и специалности за заети и безработни по различните процедури на програмата.

За безработни лица обучението е изцяло финансирано от програмата.

За заети лица по процедура „Ваучери за заети лица” програмата поема 85% от стойността на ваучера за обучение, а 15 % се заплащат от обучаващия се. Работещите трябва да отговарят на следните изисквания:

<>

-

да са на трудов договор в предприятия извън публичната администрация <>

-

да са със средно или по-ниско образование.

Повече информация и съдействие за организиране на обучения с ваучери можете да получите на нашите телефони:

(02) 4010 460, 472, 619 или имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Колеж за работническо обучение предлага следните обучения в София и страната:

 

Общуване на чужди езици

Английски (A1, A2, B1)

 

Общуване на чужди езици

Английски (A2, B1, B2)

 

Общуване на чужди езици

Немски (A1, A2, B1)

 

Общуване на чужди езиц

Френски (A1, A2, B1)

 

Дигитална компетентност

Компютърна грамотност

 
     

 

 

Оперативен счетоводител

34403

Оперативно счетоводство (за придобиване на СПК, по част от професия)

3440301

Сътрудник в малък и среден бизнес

345050

Малък и среден бизнес (за придобиване на СПК, по част от професия

3450501

Оператор на компютър

482030

Текстообработване (за придобиване на СПК, по част от професия)

482030

Офис - секретар

346020

Административно обслужване (за придобиване на СПК, по част от професия)

3460201

Работник в дървообработването

543090

Производство на фасонирани материали (за придобиване на СПК, по част от професия)

5430901

Икономист

345120

Индустрия (за придобиване на СПК, по част от професия)

451201

Работник в озеленяването 622030

 

Озеленяване и цветарство (за придобиване на СПК, по част от професията

6220301

 

 

 

 

 

Професии
Код по СППОО

Степен на професионална квалификация

Специалности
Код поСППОО
Брой часове за обучение:пълен курс/част от професията

Населените места и адресите, където ще се извършват обученията

1

Оперативен счетоводител
344030

Трета степен

Оперативно счетоводство
3440301

960 часа, 600 часа

София, пл. Македония 1, ет 14, зала 9

Кюстендил, ул. Генерал Заимов 2

2

Сътрудник в малък и среден бизнес
345050

Втора степен

Малък и среден бизнес
3450501

660 часа, 300 часа

София, пл. Македония 1, ет.15, зала 2,

3

Оператор на компютър
482030

Първа степен

Текстообработване
4820301

300часа, 200 часа

София, пл. Македония 1, ет 14, зала 9

4

Офис - секретар
346020

Втора степен

Административно обслужване
3460201

660 часа, 300 часа

София, пл. Македония 1, ет 14, зала 9

София, пл. Македония 1, зала на ет.15,

Ветово, Сеново, ул. Дъбрава 8

Ветово, Ветово, ул. св. Кирил и Методий 12

5

Работник в дървообработването
543090

Първа степен

Производство на фасонирани материали
5430901

300часа, 200 часа

Разград, бизнес зона Перистър

6

Работник в озеленяването

622030

Първа степен

Озеленяване и цветарство

6220301

300 часа, 200 часа

Добрич, ул. Независимост 5, ет.3, зала 309

Добрич, бул. 25-ти септември №1, спортен комплекс „Добротица“

 

7

Икономист
345120

Трета степен

Индустрия
3451201

960 часа, 600часа

София, пл. Македония 1, ет 14, зала 9,

Ветово, Сеново, ул. Дъбрава 8

Ветово, ул. св.св. Кирил и Методий 12

 

 

Ключови компетентности

Наименование на обучението
Брой часове за обучение

Населените места, телефон за контакти и адресите, където ще се извършват обученията

1

Общуване на чужди езици

Английски език

нива А1, А2, В1
300 часа

нива А2, В1, В2

300 часа

 

Немски език

Френски език

нива А1, А2, В1

Пловдив, МГ "Акад. Кирил Попов", ул. "Чемшир" 11

Варна, ПС Свети Никола, Приморски парк 536, местност Горчива чешма

Кюстендил, СНЦ Евро ул. Ген. Заимов №2

Русе, Сдружение "Шанс за всички" ул. Пирот №10,

Ловеч, бул. България 10, ет.3

Разград, бул. България №15, ет.3

Димитровград, бул. Г.С.Раковски №13, западен вход

Шумен, бул. Славянски 30, засед. зала и зала 5,

Русе, бул. Трети март №5 "Индустрия мода маркам" АД,

Варна, ул. Съборни 22

Благоевград, пл. Георги Измирлиев 3, ет.3, зали 32 и 36

Бяла (Русе), Бяла, пл. Екзарх Йосиф І, зала 3

Монтана, пл. Жеравица 5, ет.4, зали 402 и 403

София, пл. Македония 1, ет 14, зала №9, зала № 12

София, пл. Македония 1, ет.15, зала 2,

Сливен, пл. Стоил войвода ПГТО Д. Желязков,

Плевен, ул. Ал. Стамболийски №1, ет.5, стая 504,

Русе, ул. Александровска 53

Велики Преслав, ул. Борис Спиров 45,

Габрово, ул. Брянска 30, ет. 10, ст.1

Добрич ул. България 3

Дряново, ул. Васил Левски 16 СУ "Максим Райкович"

Кюстендил, ул. Генерал Заимов 2,

Видин, ул. Гладстон 42, ПГТ "Михалаки Георгиев"

Ветово, Сеново, ул. Дъбрава 8

Русе, ул. Индустриален парк №19, местност Слатина, ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД,

Горна Оряховица, ул. Княз Борис І №25

Велики Преслав, ул. Любен Каравелов 51

Добрич, ул. Независимост 5, ет.3, зала 310

Кюстендил, ул. Петър Берон 21, складова база "Тизком"

Велики Преслав, ул. Симеон Велики №10 ТП Държавно горско стопанство

Търговище, ул. Стефан Караджа №2

Дряново, ул. Трети март 23 ПГИ "Рачо Стоянов"

Силистра, ул. Хр. Смирненски 2,

Хасково, ул. Цар Освободител №2

Кюстендил, ул. Цар Освободител №7, "Геник"ЕООД

Ветово, ул. св. Кирил и Методий 12,

Дупница, пл. Свобода 1

2

Дигитална компетентност

Компютърна грамотност
45 часа

София, пл. Македония 1, ет 14, зала №9

Сливен, пл. Стоил войвода ПГТО "Д. Желязков"

Видин, ул. Гладстон 42, ПГТ "Михалаки Георгиев"

Бяла (Русе), ул. П. Волов 11

 

 

Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място"

Наръчник за синдикалисти „Развитие на Обучението на работното място”

В Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място" ще откриете:

За кого е предназначен наръчникът?
Настоящият наръчник е предназначен за синдикални представители на работното място, председатели на синдикални организации на ниво компания, синдикалисти, занимаващи се с обучение и квалификация и членове на ЕРС и цели да им помогне в развитието на ученето на работното място. Той ще им даде възможност да консултират и подпомагат работниците и служителите и в частност синдикалните членове в диалога и преговорите с работодателите относно въпросите, касаещи ученето и обучението на работното място.

Как да използвате този наръчник?
Този наръчник предоставя набор от идеи и предложения за подпомагане на синдикалните представители и активисти в техия диалог и преговори с работодателите по темата за развитието на обучението на работното място. Тези шест стъпки са част от стратегически подход, който да даде възможност на синдикалните представители и активисти да обсъждат и водят преговори с работодателите на равни начала. Този наръчник може да бъде използван самостоятелно или като помощно средство за конкретен курс на обучение. Той ще бъде по-ефективен, ако е част от по- широка синдикална стратегия за развитие на обучението на работното място.

Какво има в наръчника?
Този наръчник представя подход от шест стъпки за развитие на обучението на работното място:
Стъпка 1 Подготовка на почвата за обучение;
Стъпка 2 Осъществяване на връзка с вашия синдикат;
Стъпка 3 Влизане в диалог с работниците;
Стъпка 4 Превръщане на потребностите и опита от обучение на работното място в синдикални искания;
Стъпка 5 Стартиране на диалог с работодателите Стъпка 6 Осъществяване на повторна връзка с работниците.

Можете да изтеглите електронната версия от ТУК

Professional qualification

 • Operational accountant
 • Economist
 • Computer operator
 • Woodworker
 • Associate social activities
 • Animator in tourism
 • Plant worker
 • Nurse
 • Associate small and medium businesses
 • Office manager
 • Office assistant
 • Sniper

Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании

Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании

Trade union training

 • Amendments in labor law
 • Amendments in insurance legislation
 • Amendments in social legislation
 • Tax and financial legislation
 • European labor and social legislation
 • Additional pension and health insurance
 • Economy and labor market
 • Health and safety at work
 • Industrial relations
 • Motivation for union membership
 • Techniques for negotiation and collective agreements
 • Conflict resolution at national, sectoral and regional level
 • Organization of strikes and protest actions
 • History of unionism
 • Electronic syndicate
 • English for trade unionists
 • Social engineering
 • Communication and protocol
 • Public speaking, work with media, organizing public events
 • Active methods for training (moderation skills and interactive event design)
 • Project Management
 • Project budget and reporting
 • The role of young people in the development of environmental education and sustainable development of local communities in Bulgaria
 • Organizational structures, culture and behavior
 • Innovative and creative thinking