Training

Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място"

Наръчник за синдикалисти „Развитие на Обучението на работното място”

В Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място" ще откриете:

За кого е предназначен наръчникът?
Настоящият наръчник е предназначен за синдикални представители на работното място, председатели на синдикални организации на ниво компания, синдикалисти, занимаващи се с обучение и квалификация и членове на ЕРС и цели да им помогне в развитието на ученето на работното място. Той ще им даде възможност да консултират и подпомагат работниците и служителите и в частност синдикалните членове в диалога и преговорите с работодателите относно въпросите, касаещи ученето и обучението на работното място.

Как да използвате този наръчник?
Този наръчник предоставя набор от идеи и предложения за подпомагане на синдикалните представители и активисти в техия диалог и преговори с работодателите по темата за развитието на обучението на работното място. Тези шест стъпки са част от стратегически подход, който да даде възможност на синдикалните представители и активисти да обсъждат и водят преговори с работодателите на равни начала. Този наръчник може да бъде използван самостоятелно или като помощно средство за конкретен курс на обучение. Той ще бъде по-ефективен, ако е част от по- широка синдикална стратегия за развитие на обучението на работното място.

Какво има в наръчника?
Този наръчник представя подход от шест стъпки за развитие на обучението на работното място:
Стъпка 1 Подготовка на почвата за обучение;
Стъпка 2 Осъществяване на връзка с вашия синдикат;
Стъпка 3 Влизане в диалог с работниците;
Стъпка 4 Превръщане на потребностите и опита от обучение на работното място в синдикални искания;
Стъпка 5 Стартиране на диалог с работодателите Стъпка 6 Осъществяване на повторна връзка с работниците.

Можете да изтеглите електронната версия от ТУК