Training

Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании

Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании