Articles

АЗ Мога Повече

Професионално обучение

 

Доставчикът на услуги ще извършва обучение по следните професии (специалности) от списъка на професиите за професионално образование и обучение, одобрен със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

1. Наименование Сътрудник в малък и среден бизнес
2. Код съгласно СПОО 3450501
3. Брой часове за обучение 660, част от професия 300 часа

Населените места, телефон за контакти и адресите, където ще се извършват обученията, са следните:

660 часа:

1. гр. София, пл. Македония 1, ет.14, 15 тел.40 10 472;

300 часа:
1. гр. София, пл. Македония 1, ет.14, 15 тел.40 10 472;
2. гр. Димитровград, Българо –гръцки учебен център, тел. 0885 970626;
3. гр. Пловдив, РС на КНСБ, ул. Хр. Г. Данов 41, тел. 0884 11 77 04;
4. гр. Разград, Информационно обслужване АД, бул. Бели лом 15, тел. 0885 89 40 08 ;
5. гр. Карлово, ул. Раковска 11, тел. 0884 11 77 04;
6. гр. Кюстендил, РС на КНСБ, ул. Ген. Заимов 2, тел. 0885 893969;
7. гр. Шумен, РС на КНСБ, бул. Славянски 30, тел.0884 11 77 69;
8. гр. Добрич, РС на КНСБ, ул. Независимост 5, тел. 0885 970 013;
9. гр. Петрич, ОС на КНСБ, ул.Княз Борис І, 4, тел. 0885 97 96 83;
10. гр. Враца, РС на КНСБ, ул. Демокрация 1, тел. 0884 11 77 40;
11. гр. Плевен, РС на КНСБ, ул. Ал. Стамболийски 1, тел. 0885 893991;
12. гр. Левски, Ул. В. Априлов 1 , 0650-82432, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
13. гр. Червен бряг, Ул. Антим Първи 1, 0659-92616, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
14. гр. Русе, РС на КНСБ, ул. Александровска 53, тел. 0885 89 39 58;
15. гр. Монтана, РС на КНСБ, пл. Жеравица 1, тел. 0884 11 77 64;
17. гр. Стара Загора, РС на КНСБ, бул. Цар Симеон Велики 108, тел. 0884 11 77 30;
18. гр. Силистра, РС на КНСБ, ул. Хр. Смирненски 2, тел. 0884 11 77 38;
19. гр. Бяла, Русенска обл., ОбСС на КНСБ, пл. Екзарх Йосиф 3, тел. 0885 893961;
20. гр. Пазарджик, РС на КНСБ, ул. Екзарх Йосиф 17, тел. 034 44 42 88;
21. гр. Благоевград, РС на КНСБ, пл. Г. Измирлиев 9, ет.3, тел. 073 88 12 58;
22. гр. Хасково, РС на КНСБ, Цар Освободител 2, тел. 0887 656680;
23. гр. Ловеч, РС на КНСБ, бул. България 10, тел.0885 893938;
24. гр. Кърджали, РС на КНСБ, ул. Пирин № 7, вх. В, ет 3, тел. 0885 973398;
25. гр. Попово, Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век”, ул. Ал. Стамболийски №2, тел. 0884 117756;
26. гр. Гоце Делчев, ОбСС на КНСБ, ул. Солун 20, тел. 0885 979396;
27. гр. София, бул. Мария Луиза 106, тел. 931 60 01; 0887 499995;
28. гр. София, ул. Ген. Паренсов 11, тел. 987 78 18.
29. гр. Лясковец, ул. В. Левски 219, тел. 40 10 550;
30. гр. Смолян, РС на КНСБ, бул. България 58, тел. 0884 11 77 12;
31. Гр. Дупница, РС на КНСБ, пл. Свобода 1, тел. 0888 83 17 21;
32. гр. Видин, ул. Ал. Стамболийски 65, тел.094 60 65 49;
33. гр. Перник, ул. Св. Ив. Рилски №1, „Мини открит въгледобив”ЕАД;
34. гр. Велико Търново, РС на КНСБ, ул. Хр. Ботев 2, тел. 0888 55 55 52;
35. гр. Сливен, РС на КНСБ, пл. Ал. Стамболийски 1, тел. 0884 11 77 24;
36. гр. Търговище, РС на КНСБ, ул. Ст. Караджа 2, тел. 0884 11 77 58;
37. гр. Ямбол, РС на КНСБ, ул. Търговска 2, тел. 0884 11 77 60;
38. гр. Кюстендил, І основно у-ще „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. Гладстон 2, тел. 0885 893969;
39. гр Димитровград, ОбС на КНСБ, бул. Г.С.Раковски 13, западен вход, ст. 52, тел. 0885 97 06 26

Описание на материалната база (максимум 1 страница)

Обучението ще се провежда в зали за обучение, оборудвани с: учебни маси, столове, бяла дъска, маркери. Модулът „Работа с персонален компютър” ще се провежда в компютърна зала, оборудвана с компютри, монитори, интернет връзка , бяла дъска, мултимедиен проектор.

 

Ключови компетентности

 

Доставчикът на услуги ще извършва обучение по следните ключови компетентности и разработени програми за обучение, съгласно Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

1. Вид ключова компетентност Общуване на чужди езици
2. Наименование на обучението
Английски език, Немски език
3. Брой часове за обучение 300

1. Вид ключова компетентност Дигитална компетентност
2. Наименование на обучението Компютърна грамотност
3. Брой часове за обучение 50

Населените места, телефон за контакти и адресите, където ще се извършват обученията, са следните:

Дигитална компетентност:
1. гр. София, пл. Македония 1, ет.14, 15 тел.40 10 472;
2. гр. Димитровград, Българо–гръцки учебен център, тел. 0885 970626;
3. гр. Пловдив, РС на КНСБ, ул. Хр. Г. Данов 41, тел. 0884 11 77 04;
4. гр. Разград, Информационно обслужване АД, бул. Бели лом 15, тел. 0885 89 40 08 ;
5. гр. Хасково, РС на КНСБ, Цар Освободител 2, тел. 0887 656680;
6. гр. Попово, Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век”, ул. Ал. Стамболийски №2, тел. 0884 117756;
7. гр. Плевен, РС на КНСБ, ул. Ал. Стамболийски 1, тел. 0885 893991;
8. гр. Добрич, ОУ „Отец Паисий”; 0885 970 013;
9. гр. Добрич, ОУ „Бачо Киро”; 0885 970 013;
10. гр. Сливен, Текстилен техникум “Д. Желязков”,тел. 0884 11 77 24;
11. гр. Русе, РС на КНСБ, ул. Александровска 53, тел. 0885 89 39 58;
12. Гр. Дупница, РС на КНСБ, пл. Свобода 1, тел. 0888 83 17 21;
13. гр. Видин, ПГОХ „Михалаки Георгиев”, ул. Гладстон 42, тел.0884 11 77 65;
14. гр. Перник, ул. Св. Ив. Рилски №1, „Мини открит въгледобив”ЕАД;
15. гр.Стара Загора, Второ ОУ «Петко Славейков», тел. 0884 11 77 30;
16. гр.Стара Загора, IV-то ОУ “Кирил Христов”, тел. 0884 11 77 30;
17. гр.Стара Загора, Гимназия “Христо Ботев”, тел. 0884 11 77 30;
18. гр.Стара Загора, VI –то ОУ “Свети Никола”, тел. 0884 11 77 30;
19. гр. Сливен, гимназия „Дамян Дамянов”, ул. Граф Игнатиев 3, тел. 0884 11 77 24;
20. гр. Търговище, ул. Братя Миладинови 42, ПГИИ „Джон Атанасов”, тел.0884 11 77 58;
21. гр. Ямбол, Регионален център на НПЦ, ул. Бели дрин 11, тел. 0884 11 77 60;
22. гр.Чирпан, СОУ "Яворов", ул. "Яворов" 6, тел. 0884 11 77 27;
23. гр. Бобов дол, „Въгледобив Бобов дол” ЕООД, ул. Г. Димитров;
24. гр. Перник, ул. Св. Ив. Рилски №1, „Мини открит въгледобив”ЕАД;
25. гр. Лясковец,ул."В.Левски" №21, тел. 02/40 10 550;
26. гр. Ген.Тошево – ОУ „Хр.Смирненски”, ул.”Раковски” № 16, тел. 0885 970 013;
27. гр. Ген.Тошево – СОУ „Н.Вапцаров”, ул.”В.Априлов” № 7, тел. 0885 970 013;
28. гр. Тервел- СОУ „Й.Йовков”, ул.”Кл.Охридски” № 34, тел. 0885 970 013;
29. гр. Твърдица, СОУ Неофит Рилски, тел. 0884 11 77 30. гр. Перник, СОУ ”Д-р П. Берон”, ул. Отец Паисий 10, тел. 0887 52 11 52;
31. гр. Петрич, ул. Княз Борис І №12, тел. 0885 97 96 83;
32. гр.Кюстендил, НПЦ –Регионален център, ул. В. Левски 2, тел. 0885 89 39 69;
33. гр. Хасково, ул. Добруджа 79, ПГЛП „Райна Княгиня” тел. 0887 65 66 80
34. гр. Чирпан, ОУ „В. Левски”, ул. В. Левски 23, тел.
0884 11 77 27;
35. гр. Казанлък, Арсенал АД, ул. Розова долина 100, тел. 0884 11 77 30;
36. гр. Казанлък, ПМГ „Н. Обрешков”, ул. Орешака 2, тел. 0884 11 77 30;
37. гр. Казанлък, М+С Хидравлик АД, ул. Козлодуй 68,
тел. 0884 11 77 30;
38. гр. Харманли, ул. Св. Кл. Охридски 16, ОУ Ив. Вазов, тел.0885 97 09 79;
39. гр. Харманли, ул. Ал. Константинов 27, НУ Ал. Константинов, тел. 0885 97 09 79;
40. гр. Враца, жп секция, Стара гара Враца, ет. 2, тел.02/40 10 479;
41. гр. Плевен, жп секция Плевен, пл. Ив. Миндилков 6 тел.02/40 10 479;
42. гр. Шумен, Гаров площад, ет.2 тел.02/40 10 479;
43. гр. Бургас, жп секция Бургас, гара Вл. Павлов тел.02/40 10 479;
44. гр. София, ССТ, ул. Белоградчик 5 тел.02/40 10 479
45. гр. Хасково, бул. България 152, Информационно обслужване АД, тел. 0887 65 66 80;
46. гр. Костенец, ул. Съединение 2, „Костенец ХХИ”АД, тел. 0888 99 82 24;
47. гр. Разград, ОУ „Тургенев”, тел. 0885 89 40 08;
48. гр. Средец, СОУ „Кирил и Методий”, ул. В. Коларов 168; ПГМССЕ, ул. Раковски 10, тел.0885 96 97 40.
49. гр. Стара Загора, БСК, ул.”Екзарх Антим І” №28, тел. 0884 11 77 30;
50. гр. Стара Загора, РС на КНСБ, ул. „Цар Симеон” №108, тел. 0884 11 77 30;
51. гр. Хасково, бул. Съединение 30Б, тел. 0887 65 66 80;
52. гр. Сливен, СОУ Яворов, ул. Г. С. Раковски 20А, тел. 0884 11 77 24;
53. гр. Пазарджик, ОУ Проф. Ив. Батаклиев, ул. Екзарх Йосиф 15;
54. гр. Пазарджик, МГ Константин Величков, ул. Сан Стефано 1;
55. гр. Шумен, ул. В. Априлов 63, 0884 11 77 69
56. гр. Щумен, ІІ индустриална зона, Алкомет АД, адм. сграда, тел. 0889 225 779;
57. с. Невестино, ОУ Хр. Ботев, ул. Вл. Поптомов 33, тел. 0885 893969;
58. гр. Червен бряг, СОУ д-р Петър Берон;
59. гр. Койнаре, СОУ Хр. Смирненски;
60. гр. Горна Оряховица, ПГЛПИ Ат. Буров; ОУ Иван Вазов, ул. Ив. Вазов 40; Младежки дом, ул. Мано Тодоров 51, тел. 0884 11 77 47.
61. гр. Русе, ПГДВА Йосиф Вондрак, тел. 0885 89 39
62. гр. Пазарджик, ОУ „Ст. Захариев”; НУ „Васил Друмев”, тел. 0885 89 40 26;
63. гр. Перник, ул. „Силистра” № 10, ПГЕМП „Христо Ботев”, тел. 0886 31 88 31;
64. гр. Тутракан, ул. Гео Милев 2, СОУ Хр. Ботев, тел. 0884 11 77 39;
65. гр. Кюстендил, І основно у-ще „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. Гладстон 2, тел. 0885 893969;
66. гр Димитровград, ОбС на КНСБ, бул. Г.С.Раковски 13, западен вход, ст. 52, тел. 0885 97 06 26;
67. гр Ямбол, ПТГ Иван Райнов, ул. Цар Ив. Александър 42, тел. 0884 11 77 60;
68. гр. Пловдив, НБ Ив. Вазов, ул. Авксентий Велешки 17; Междуучилищен център, ул. Ал. Константинов 11, тел. 0884 11 77 05;
69. гр Карлово, СОУ В. Левски, тел.0884 11 77 06;
66. гр. Асеновград, СОУ Св. Св. Кирил и Методий, тел. 0884 11 77 02;
70. гр. Първомай, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, тел. 0884 11 77 03.
71. гр. Бяла, ул. П. Волов” 11, Професионална гимназия;
72. гр. Попово, ПГТЛП, ул. Хан Аспарух 1, тел. 0884 117756.
73. гр. Шумен, бул."Слявянски"30, ет.1, 0884 11 77 69
74. гр. Шумен, пл."Воин" 1, зала-сутерен 0884 11 77 69
75. гр. Шумен, Индустриална зона,Алкомет АД, зала на І ет. 0884 11 77 69;
76. гр. Дупница, ПГ Хр. Ботев, ул. Цар Самуил 9, 0888 83 17 21

Ключови компетентности Общуване на чужди езици - Английски език, Немски език
1. гр. София, пл. Македония 1, ет.14, 15 тел.40 10 472; гр. София, бул. Мария Луиза 45, Федерация на независимите синдикати в здравеопазването, тел. 0884 11 78 05
2. гр. Димитровград, Българо –гръцки учебен център, тел. 0885 970626;
3. гр. Пловдив, РС на КНСБ, ул. Хр. Г. Данов 41, тел. 0884 11 77 04;
4. гр. Разград, Информационно обслужване АД, бул. Бели лом 15, тел. 0885 89 40 08 ;
5. гр. Карлово, ул. Раковска 11, тел. 0884 11 77 04;
6. гр. Кюстендил, РС на КНСБ, ул. Ген. Заимов 2, тел. 0885 893969;
7. гр. Шумен, РС на КНСБ, бул. Славянски 30, тел.0884 11 77 69;
8. гр. Добрич, РС на КНСБ, ул. Независимост 5; бул 25 Септември №100, тел. 0885 970 013;
9. гр. Петрич, ОС на КНСБ, ул.Княз Борис І, 4, тел. 0885 97 96 83;
10. гр. Враца, РС на КНСБ, ул. Демокрация 1, тел. 0884 11 77 40;
11. гр. Плевен, РС на КНСБ, ул. Ал. Стамболийски 1, тел. 0885 893991;
12. гр. Левски, Ул. В. Априлов 1 , 0650-82432, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
13. гр. Червен бряг, Ул. Антим Първи 1, 0659-92616, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
14. гр. Русе, РС на КНСБ, ул. Александровска 53, тел. 0885 89 39 58;
15. Учебни зали на предприятия от хранително-вкусовата промишленост в гр. София, гр. Своге, гр. Стара Загора, Пловдив, Попово, Горна Оряховица, Русе, Пловдив, Асеновград, тел. 02/ 952 30 72;
16. гр. Монтана, РС на КНСБ, пл. Жеравица 1, тел. 0884 11 77 64;
17. гр. Стара Загора, РС на КНСБ, бул. Цар Симеон Велики 108, тел. 0884 11 77 30;
18. гр. Казанлък, ул.Розова долина 100, ул. Орешака 2, ул. Козлодуй 68, тел. 0884 11 77 30;
19. гр. Раднево, тел. 0884 11 77 30;
20. гр. Чирпан, ОбС на КНСБ, ул. Ангел Стоянов 2, ул. В.Левски 23, ул. Яворов 6, тел. 0884 11 77 30;
21. гр. Силистра, РС на КНСБ, ул. Хр. Смирненски 2, тел. 0884 11 77 38;
22. гр. Бяла, Русенска обл., ОбСС на КНСБ, пл. Екзарх Йосиф 3, тел. 0885 893961;
23. гр. Пазарджик, РС на КНСБ, ул. Екзарх Йосиф 17, тел. 034 44 42 88;
24. гр. Благоевград, РС на КНСБ, пл. Г. Измирлиев 9, ет.3, тел. 073 88 12 58;
25. гр. Хасково, РС на КНСБ, Цар Освободител 2, тел. 0887 656680;
26. гр. Ловеч, РС на КНСБ, бул. България 10, тел.0885 893938;
27. гр. Кърджали, РС на КНСБ, ул. Пирин 7, тел. 0885 973398;
28. гр. Попово, Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век”, ул. Ал. Стамболийски №2, тел. 0884 117756;
29. гр. Гоце Делчев, ОбСС на КНСБ, ул. Солун 20, тел. 0885 979396;
30. гр. София, бул. Мария Луиза 106, тел. 931 60 01; 0887 499995;
31. гр. София, ул. Ген. Паренсов 11, тел. 987 78 18.
32. гр. Лясковец, ул. В. Левски 219, тел. 40 10 550;
33. гр. Смолян, РС на КНСБ, бул. България 58, тел. 0884 11 77 12;
34. гр. Варна, пристанище Варна, пл. Славейков 1, тел.0889 011 756;
35. Гр. Дупница, РС на КНСБ, пл. Свобода 1, тел. 0888 83 17 21
36. гр. Видин, ПГОХ „Михалаки Георгиев”, ул. Гладстон 42, тел.0884 11 77 65, тел. 0884 11 77 65;
37. гр. Перник, ул. Св. Ив. Рилски №1, „Мини открит въгледобив”ЕАД
38. гр. Велико Търново, РС на КНСБ, ул. Хр. Ботев 2, тел. 0888 55 55 52
39. гр. Сливен, РС на КНСБ, пл. Ал. Стамболийски 1, тел. 0884 11 77 24
40. гр. Сливен, гимназия „Дамян Дамянов”, ул. Граф Игнатиев 3, тел. 0884 11 77 24
41. гр. Сливен, текстилен техникум „Добри Желязков”, тел. 0884 11 77 24
42. гр. Търговище, РС на КНСБ, ул. Ст. Караджа 2, тел. 0884 11 77 58
43. гр. Ямбол, РС на КНСБ, ул. Търговска 2, тел. 0884 11 77 60
44. гр. Бобов дол, „Въгледобив Бобов дол” ЕООД, ул. Г. Димитров, тел. 02/ 40 10 611
45. гр. Добрич - ул.”Д.Петков” № 5, тел. 0885 970 013;
46. гр.Тервел – ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 5, тел. 0885 970 013;
47. гр. Ген.Тошево – НЧ „Светлина”, ул.”В.Априлов” № 5, тел. 0885 970 013;
48. гр. Твърдица, СОУ Неофит Рилски, тел. 0884 11 77 24;
49. гр. Перник, РС на КНСБ, пл. Кракра1, тел. 0887 52 11 52;
50. гр. Нови пазар, пл. Оборище 5, тел. 0884 11 77 69;
51. гр. Харманли, ул. Св. Кл. Охридски 16, ОУ Ив. Вазов, тел.0885 97 09 79;
52. гр. Харманли, ул. Ал. Константинов 27, НУ Ал. Константинов, тел. 0885 97 09 79;
53. гр.Стара Загора, Второ ОУ «Петко Славейков»; IV-то ОУ “Кирил Христов”; Гимназия “Христо Ботев”; VI –то ОУ “Свети Никола”; МДОЗС, ул. Тодор Стоянович 15; жп гара, „Герасим Папазчев”20, ет. 2, тел. 0884 11 77 30;
54. гр. Хасково, Контрол ООД, ул. Димитровградско шосе 1, тел. 0887 656680;
55. гр. Бяла, МБАЛ Юлия Вревская, ул. В. Левски 62, тел. 02/ 40 10 479;
56. гр. Търговище, ТП „Български пощи”, тел. 0884 11 77 58;
57. гр. Нова Загора, ул. В. Левски 31, тел. 0884 11 77 24;
58. гр. Сандански, ОбС на КНСБ, ул. В. Кънчев 1, тел. 0885 97 93 38;
59. гр. Щумен, ІІ индустриална зона, Алкомет АД, адм. сграда, тел. 0889 225 779.
60. гр. Добрич, бул. 25 септември №100, тел.0885 970 013;
61. гр. Враца, жп секция, Стара гара Враца, ет. 2, тел.02/40 10 479;
62. гр. Плевен, жп секция Плевен, пл. Ив. Миндилков 6 тел.02/40 10 479;
63. гр. Шумен, Гаров площад, ет.2 тел.02/40 10 479;
64. гр. Бургас, жп секция Бургас, гара Вл. Павлов тел.02/40 10 479;
65. гр. София, ССТ, ул. Белоградчик 5 тел.02/40 10 479;
66. гр. Тутракан, ул. Суворов 1, тел. 0884 11 77 38;
67. гр. Бяла, Русенско, ул. Отец Паисий 1, тел. 0885 893961;
68. гр. Враца, бул. Втори юни 66, тел. 0884 11 77 40;
69. гр. Костенец, ул. Съединение 2, „Костенец ХХИ”АД, тел. 0888 99 82 24;
70. гр. Хасково, бул. България 152, Информационно обслужване АД, тел. 0887 65 66 80.
71. гр. Средец, ОбС на КНСБ, ул. В. Коларов 86; „Пластмасови изделия” АД, ул. Спартак 3, тел. 0885 96 97 40.
72. гр. Карнобат, ул. Алекси Нейчев 14, тел.0885 979667;
73. гр. Бургас, ПГТ, ул. Стамболийски 53; ул. Черноморска 20, тел. 0885 979667;
74. гр. Смолян, ул. Хан Аспарух 1, Гамакабел АД, тел. 0884 117712;
75. гр. Преслав, НЧ Развитие, тел.0885 893951;
76. гр. Костинброд, Народно читалище, тел. 40 10 479;
77. гр. Радомир, МКИЦ Европа;
78. гр. Земен, ул. Земенски манастир 61, НЧ Светлина;
79. с. Ковачевци, НЧ Г. Димитров, тел. 0887 521152;
80. с. Челопеч, Софийско, Челопеч майнинг ЕАД, общежитие Младост, Пролет, тел. 0888 78 56 20;
81. гр. Сливен, СОУ Яворов;
82. гр. Хасково, бул. Съединение 30Б, тел. 0887 65 66 80;
83. с. Невестино, ОУ Хр. Ботев, ул. Вл. Поптомов 33, тел. 0885 893969;
84. гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски 2, 02/40 10 479;
85. гр. Чирпан, ул. В. Калчев 1, тел. 0884 11 77 27;
86. гр. Ботевград, Булгартранс, ул. Ст. Романски 61; ВИК Ведреш ООД, ул. Цар Иван Шишман 27; МБАЛ Ботевград;
87. с. Трудовец, Грамкор ООД;
88. гр. Велики Преслав, НЧ Развитие, тел.0885 893951;
89. гр. Казанлък, ул. Севтополис 14, ОбС на КНСБ, тел. 0884 11 77 30;
90. гр. Горна Оряховица, ПГЛПИ Ат. Буров; ОУ Иван Вазов, ул. Ив. Вазов 40; Младежки дом, ул. Мано Тодоров 5, тел. 0884 11 77 47;
91. с. Ковачевци, обл. Перник, НЧ „Г. Димитров”, тел. 0887 52 11 52;
92. гр. Казанлък, ул. Маньо Стайнов 4, „Катекс”АД, тил. 0898 45 30 01;
93. гр Димитровград, ОбС на КНСБ, бул. Г.С.Раковски 13, западен вход, ст. 52, тел. 0885 97 06 26
94. гр. Пловдив, НБ Ив. Вазов, ул. Авксентий Велешки 17; тел. 0884 11 77 05;
95. гр. Стара загора, ВиК ЕООД, ул. Хр. Ботев 62, тел.0884 11 77 30;
96. гр. Тутракан, ул. Ана Вентура № 5, тел. 0884 11 77 38;
97. гр. Попово, „Роса” АД, ул. Ал. Константинов 4, 0884 117756;
98. гр. Бяла, ПГ, ул. Панайот Волов”11.

Описание на материалната база (максимум 1 страница)

Обучението по дигитална компетентност ще се извършва в учебни зали на посочените адреси, оборудвани с: учебни маси, столове, компютри, монитори, бяла дъска, маркери. Капацитетът на залите е между 8-12 учебни места.
Обучението по останалите ключови компетентности ще се провежда в учебни зали, оборудвани с: учебни маси, столове, бяла дъска. Капацитетът на учебните зали е между 10 и 50 учебни места.